Contaflux 3.3.11

1. Adaugare Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoare adaugata
2. Imbunatatire Situatii furnizori si Situatii clienti: afisare grafice si procentaj pentru incasari si plati.

Contaflux 3.3.9

1.  Actualizat modul Bilant . Generare fisier xml pentru decembrie 2015 pentru entitati mici si microentitati.

2.  Introducere impozit nou: Venituri din contracte civile.

3.  Imbunatatire modul Inchidere luna.